Kwaliteitszorg & Productveiligheid

Kwaliteitszorg en productveiligheid in de levensmiddelen-en diervoederindustrie zijn essentieel. Strikte Nederlandse wetgeving en EU wet- en regelgeving waarborgen de veiligheid en kwaliteit van zuivelproducten door middel van toezicht en controle op de hygiëne, analyse en traceerbaarheid.

COKZ-Zuivelerkenning Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel
ISO/FSSC 22000 Food Safety System, inclusief HACCP
GMP+ Good Manufacturing Practice
QS Quality Scheme voor diervoeders

Van Lee Melkprodukten is GMP+, QS en ISO 22000 gecertificeerd. Onze logistieke en productiepartners zijn FSSC 22000, ISO 22000, GMP+ en COKZ gecertificeerd. Onze laboratorium partners zijn geaccrediteerd volgens ISO 17025 normen.

Kwaliteitscontrole

In zowel de levensmiddelen- als diervoederindustrie zijn kwaliteit en voedselveiligheid van het allergrootst belang. Om beide te waarborgen maken wij gebruik van externe laboratoria met ruime ervaring en gespecialiseerd in het onderzoeken van zuivelproducten. Onze partners en wijzelf werken alleen volgens de hoogste kwaliteitsnormen, certificeringen, eisen en systemen.

Erkenningen

Naast kwaliteitszorg en productveiligheid, kunnen wij op aanvraag producten leveren welke geschikt zijn voor bepaalde religieuze en dieeteisen.

  • Koosjer - Joodse geloofsovertuiging
  • Halal - Islamitische geloofsovertuiging

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het gaat bij MVO om de balans tussen mensen, maatschappij en milieu. Met ander woorden: zorgen dat sociale en ecologische aspecten in balans zijn. Wij als Van Lee Melkprodukten verbinden ons aan de filosofie van MVO. Dit proberen wij te bereiken door bij ons personeelsbeleid geen onderscheid te maken tussen sekse, ras, geloofsovertuiging of sociaal culturele achtergrond. Ook maken Van Lee en onze logistieke partners gebruik van het modernste, technisch vooruitstrevendste en minst vervuilende en milieu belastende materieel. Tevens kiezen wij zoveel mogelijk voor recyclebare producten en wordt door ons en onze partners afvalscheiding toegepast waardoor veel materiaal hergebruikt kan worden.

Naast mens en milieu betekent MVO bij Van Lee Melkprodukten ook onze betrokkenheid en steun aan goede doelen en maatschappelijke organisaties.

Top